Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài

STTNội dung văn bảnSố ký hiệuNgày ban hànhNgày hiệu lựcCơ quan ban hànhHiệu lựcPhân loạiLink
1Quyết định 6196/QĐ-BGDĐT về việc ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ, thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm, luân chuyển công chức, viên chức giữ chức vụ quản lý thuộc Bộ GD&ĐT6196/QĐ-BGDĐT29/12/201629/12/2016
Bộ Giáo dục và Đào tạo
Hết hiệu lực: 29/8/2018Quyết địnhXem
2Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ, thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm, luân chuyển công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kèm theo Quyết định số 3268/QĐ-BGDĐT ngày 29/8/20183268/QĐ-BGDĐT29/8/201829/8/2018Bộ Giáo dục và Đào tạoHết hiệu lực: 21/6/2021Quyết địnhXem
3Quy chế bộ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ, thôi chức, từ chức, miễn nhiệm, luân chuyển cán bộ, viên chức giữ chức vụ quản lý, Hội đồng trường của các cơ sở giáo dục đại học thành viên và đơn vị trực thuộc Đại học Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định 1215/QĐ-ĐHĐN ngày 10/4/20171215/QĐ-ĐHĐN10/4/201710/4/2017Đại học Đà NẵngHết hiệu lựcQuyết địnhXem
4Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý của Đại học Đà Nẵng ban hành theo Quyết định số 1111/QĐ-ĐHĐN ngày 17/4/20191111/QĐ-ĐHĐN17/4/2019Đại học Đà NẵngQuyết địnhXem