Đào tạo, bồi dưỡng, phụ cấp thâm niên nhà giáo, phụ cấp ưu đãi, nâng lương

STTNội dung văn bảnSố ký hiệuNgày ban hànhNgày hiệu lựcCơ quan ban hànhHiệu lựcPhân loạiLink
1Nghị định số 143/2013/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định về bồi hoàn học bổng và chi phí đào tạo143/2013/NĐ-CP24/10/201310/12/2013Chính phủCòn hiệu lựcNghị địnhXem
2Nghị định số 101/2017/NĐ-CP của Chính phủ: Về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức101/2017/NĐ-CP01/9/201721/10/2017Chính phủCòn hiệu lựcNghị địnhXem
3Thông tư số 19/2014/TT-BNV của Bộ Nội vụ: Quy định, hướng dẫn công tác đào tạo, bồi dưỡng viên chức19/2014/TT-BNV04/12/201402/02/2015Bộ Nội vụHết hiệu lực: 01/3/2018Thông tưXem
4Thông tư liên tịch số 04/2015/TTLT-BGDĐT-BTC của Bộ Tài chính-Bộ Giáo dục và Đào tạo: Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 143/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định về bồi hoàn học bổng và chi phí đào tạo04/2015/TTLT-BGDĐT-BTC10/03/201524/4/2015Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chínhCòn hiệu lựcThông tư liên tịchXem
5Thông tư số 01/2018/TT-BNV của Bộ Nội vụ: Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức01/2018/TT-BNV08/01/201801/3/2018Bộ Nội vụCòn hiệu lựcThông tưXem
6Quyết định 5118/QĐ-ĐHĐN Quy định về quản lý việc ra nước ngoài của cán bộ, viên chức thuộc cơ sở giáo dục đại học thành viên và các đơn vị trực thuộc ĐHĐN5118/QĐ-ĐHĐN29/8/201429/8/2014Đại học Đà NẵngCòn hiệu lựcQuyết địnhXem
7Quyết định 1112/QĐ-ĐHĐN Quy chế về tổ chức, quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng trong nước đối với cán bộ, viên chức thuộc ĐHĐN1112/QĐ-ĐHĐN05/3/2015Đại học Đà NẵngQuyết địnhXem
8Quyết định số 2211/QĐ-ĐHĐN Quy chế đào tạo, bồi dưỡng trong nước và nước ngoài của cán bộ, viên chức Đại học Đà Nẵng ban hành ngày 30/5/20162211/QĐ-ĐHĐN30/5/201630/5/2016Đại học Đà NẵngCòn hiệu lựcQuyết địnhXem
9Quyết định 3598/QĐ-ĐHĐN Quy định về chế độ làm việc của giảng viên ĐHĐN3598/QĐ-ĐHĐN16/6/2016Đại học Đà NẵngQuyết địnhXem
10Quyết định 2721/QĐ-ĐHĐN Bổ sung Quy định về chế độ làm việc của giảng viên ĐHĐN ban hành kèm theo Quyết định số 3598/QĐ-ĐHĐN ngày 16/6/20162721/QĐ-ĐHĐN22/8/201722/8/2017Đại học Đà NẵngHết hiệu lựcQuyết địnhXem
11Công văn số 872/QĐ-ĐHNN về việc quản lý viên chức trong thời gian được cử đi đào tạo, bồi dưỡng872/ĐHNN25/8/2016Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà NẵngCông vănXem