Chức danh nghề nghiệp

STTNội dung văn bảnSố ký hiệuNgày ban hànhNgày hiệu lựcCơ quan ban hànhHiệu lựcPhân loạiLink
1Thông tư số 12/2012/TT-BNV của Bộ Nội vụ: Quy định về chức danh nghề nghiệp và thay đổi chức danh nghề nghiệp đối với viên chức12/2012/TT-BNV18/12/201215/02/2013Bộ nội vụHết hiệu lực: 29/9/2020Thông tưXem
2Thông tư số 11/2014/TT-BNV của Bộ Nội vụ: Quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành hành chính11/2014/TT-BNV09/10/201801/12/2014Bộ Nội vụHết hiệu lực: 01/8/2021Thông tưXem
3Sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2014/TT-BNV ngày 09/10/2014 và Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn bổ nhiệm ngạch và xếp lương đối với ngạch công chức chuyên ngành hành chính và việc tổ chức thi nâng ngạch công chức05/17/TT-BNV23/5/202223/5/2022Bộ Nội vụCòn hiệu lựcThông tưXem
4Thông tư số 03/2019/TT-BNV của Bộ Nội vụ: Sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập03/2019/TT-BNV14/5/201901/7/2019Bộ Nội vụCòn hiệu lựcThông tưXem
5Thông tư liên tịch số 36/2014/TTLT-BGDĐT-BNV của Bộ Giáo dục và Đào tạo-Bộ Nội vụ: Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập36/2014/TTLT-BGDĐT-BNV28/11/201401/02/2015
Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ
Hết hiệu lực: 12/12/2020Thông tưXem
6Thông tư số 47/2014/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo: Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên47/2014/TT-BGDĐT31/12/201425/3/2015Bộ Giáo dục và Đào tạoHết hiệu lực: 11/09/2020Thông tưXem
7Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV của Bộ Nội vụ-Bộ Y tế: Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sĩ, bác sĩ y học dự phòng, y sĩ10/2015/TTLT-BYT-BNV27/5/201516/7/2015Bộ Nội vụ, Bộ Y tếCòn hiệu lựcThông tư liên tịchXem
8Thông tư liên tịch số 02/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV của Bộ Nội vụ – Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành thư viện02/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV19/5/201515/7/2015Bộ Nội vụ, Bộ Văn hóa thể thao và du lịchCòn hiệu lựcThông tư liên tịchXem
9Quyết định 1983/QĐ-ĐHĐN Quy định tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc, tập sự và bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp1983/QĐ-ĐHĐN10/5/201610/5/2016Đại học Đà NẵngHết hiệu lựcQuyết địnhXem
10Quy định về xét chuyển chức danh nghề nghiệp viên chức ban hành kèm theo Quyết định 3295/QĐ-ĐHĐN ngày 29/9/20173295/QĐ-ĐHĐN29/9/201729/9/2017Đại học Đà NẵngHết hiệu lựcQuyết địnhXem
11Quy định về chế độ làm việc của giảng viên ĐHĐN ban hành theo Quyết định số 3598/QĐ-ĐHĐN3598/QĐ-ĐHĐN16/6/201616/6/2016Đại học Đà NẵngHết hiệu lựcQuyết địnhXem
12Quyết định 2721/QĐ-ĐHĐN Bổ sung Quy định về chế độ làm việc của giảng viên ĐHĐN ban hành kèm theo Quyết định số 3598/QĐ-ĐHĐN ngày 16/6/20162721/QĐ-ĐHĐN22/8/201722/8/2017Đại học Đà NẵngHết hiệu lựcQuyết địnhXem
13Quyết định 4043/QĐ-ĐHĐN Điều chỉnh quy đổi khối lượng giờ thực hiện nghiên cứu khoa học trong Quy chế chi tiêu nội bộ Đại học Đà Nẵng4043/QĐ-ĐHĐN08/6/201508/6/2015Đại học Đà NẵngHết hiệu lựcQuyết địnhXem
14Quy định tiêu chuẩn năng lực và đạo đức trong các hoạt động khoa học và công nghệ của Đại học Đà Nẵng theo Quyết định 2682/QĐ-ĐHĐN2682/QĐ-ĐHĐN03/6/201503/6/2015Đại học Đà NẵngCòn hiệu lựcQuyết địnhXem
15Quy định chế độ làm việc của các chức danh giảng viên ban hành kèm theo Quyết định số 80/QĐ-ĐHNN ngày 21/01/201680/QĐ-ĐHNN21/01/201621/01/2016Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà NẵngQuyết địnhXem