Tuyển dụng viên chức

STTNội dung văn bảnSố ký hiệuNgày ban hànhNgày hiệu lựcCơ quan ban hànhHiệu lựcPhân loạiLink
1Luật số 58/2010/QH12 của Quốc hội: Luật viên chức58/2010/QH1229/11/201001/01/2012Quốc hộiLuậtCòn hiệu lựcXem
2Luật số 10/2012/QH13 của Quốc hội: BỘ LUẬT LAO ĐỘNG10/2012/QH1318/6/201201/5/2013Quốc hộiLuậtHết hiệu lực: 01/01/2021Xem
3Luật số 38/2013/QH13 của Quốc hội: Luật việc làm38/2013/QH1316/11/201301/01/2015Quốc hộiLuậtCòn hiệu lựcXem
4Nghị định số 29/2012/NĐ-CP của Chính phủ: Về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức29/2012/NĐ-CP12/4/201201/6/2012Chính phủNghị địnhHết hiệu lực: 29/09/2020Xem
5Nghị định số 161/2018/NĐ-CP của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập161/2018/NĐ-CP29/11/201815/01/2019Chính phủNghị địnhCòn hiệu lựcXem
6Thông tư số 15/2012/TT-BNV của Bộ Nội vụ: Hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức15/2012/TT-BNV25/12/201215/02/2013Bộ Nội vụThông tưCòn hiệu lựcXem
7Thông tư số 04/2015/TT-BNV của Bộ Nội vụ: Sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức04/2015/TT-BNV31/8/201515/10/2015Bộ Nội vụThông tưCòn hiệu lựcXem
8Thông tư 03/2019/TT-BNV: Sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập03/2019/TT-BNV14/5/201901/7/2019Bộ Nội vụThông tưCòn hiệu lựcXem
9Quy định tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc, tập sự và bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 1983/QĐ-ĐHĐN ngày 10/05/20161983/QĐ-ĐHĐN10/5/201610/5/2016Đại học Đà NẵngQuyết địnhHết hiệu lựcXem
10Quy trình tuyển dụng viên chức ban hành kèm theo Quyết định số 733/QĐ-ĐHNN ngày 31/12/2014733/QĐ-ĐHNN31/12/201431/12/2014Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà NẵngQuyết địnhXem
11Quy định tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc, tập sự ban hành kèm theo Quyết định số 78/QĐ-ĐHNN ngày 15/01/201678/QĐ-ĐHNN15/01/201615/01/2016Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà NẵngQuyết địnhXem