Quy chế hoạt động

STTNội dung văn bảnSố ký hiệuNgày ban hànhNgày hiệu lựcCơ quan ban hànhHiệu lựcPhân loạiLink
1Luật số 08/2012/QH13 của Quốc hội: LUẬT GIÁO DỤC ĐẠI HỌC08/2012/QH1318/6/201201/01/2013Quốc hộiCòn hiệu lựcLuậtXem
2Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục Đại học của Quốc hội, số 34/2018/QH1434/2018/QH1419/11/201801/7/2019Quốc hộiCòn hiệu lựcLuậtXem
3Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Ban hành Điều lệ trường đại học70/2014/QĐ-TTg12/10/201430/1/2015Thủ tướng Chính phủHết hiệu lực: 15/02/2020Quyết địnhXem
4Thông tư số 08/2014/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo: Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của đại học vùng và các cơ sở giáo dục đại học thành viên08/2014/TT-BGDĐT20/3/201405/5/2014Bộ Giáo dục và Đào tạoHết hiệu lực: 29/6/2020Thông tưXem
5Công văn 6950/QĐ-ĐHĐN Quyết định Ban hành Quy định nhiệm vụ, quyền hạn của ĐHĐN, các cơ sở giáo dục đại học thành viên và các đơn vị trực thuộc6950/QĐ-ĐHĐN01/12/2014Đại học Đà NẵngQuyết địnhXem
6Quyết định Về việc ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Đại học Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định số 6675/QĐ-ĐHĐN ngày 28/11/20166675/QĐ-ĐHĐN28/11/2016Đại học Đà NẵngQuyết địnhXem
7Quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn các đơn vị trực thuộc ban hành kèm theo Quyết định số 157/QĐ-ĐHNN ngày 10/3/2015157/QĐ-ĐHNN10/3/201510/3/2015Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà NẵngCòn hiệu lựcQuyết địnhXem
8Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Ngoại ngữ ban hành kèm theo Quyết định số 158/QĐ-ĐHNN ngày 22/02/2016158/QĐ-ĐHNN22/02/201622/02/2016Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà NẵngCòn hiệu lựcQuyết địnhXem